Om Golden

Om Golden retriever, fakta hämtat från Golden retrieverklubbens hemsida:


Golden retrievern kommer från gränstrakterna mellan England och Skottland och dess ursprung kan dateras till senare delen av 1800-talet. 1913 godkändes rasen och fick namnet Retrievers (golden or yellow) och den första rasstandarden skrevs.


Under krigsåren låg i stort sett all hundverksamhet nere för att efter 1945 komma igång igen. Uppehållet av utbyte under krigsåren ledde till att en uppdelning i en sydlig och en nordlig typ uppstod. Den sydliga typen präglades av hundar med bättre fronter, halsar och skuldror. De hade inte så kraftiga huvuden och var mörka i färgen. De nordliga hundarna var oftast grövre med kraftigare huvuden, bra överlinjer och starka bakställ samt ljusare i färgen.


1950 introducerades Golden retriever i Sverige.

Det var kennel Borghälla, som tillsammans med kennel Hedetorpet importerade den dräktiga tiken Barthill Fanny och grunden för aveln av Golden retriever i Sverige.


I mitten av detta decennium gjordes de första blandningarna mellan hundar av den södra och norra typen i England. Detta visade sig vara mycket framgångsrikt och värdefullt för rasen.


I Sverige var de tre pionjärkennlarna Hedetorpet, Apport och Sandemar dominerande.


Rasen började nu att få ett allt stadigare fotfäste i Sverige .Ett antal kennlar som idag är väletablerade startade sin uppfödning under slutet av 60-talet och början av 70-talet.  Alla började de sin uppfödning med hundar direkt från eller med avkommor till hundar från kennel Apport.


Mot slutet av 70-talet och i början av 80-talet steg antalet registreringar kraftigt. Många av dagens framgångsrika uppfödare började sin uppfödning under den här perioden.


Avelsarbetet med Golden retriever har kännetecknats av att ett flertal seriösa uppfödare har lagt ned mycket arbete på att bibehålla det goda från de tidigare hundarna.

Vattenbrynets kennel : Barbro Cederqvist Marklund : 070-354 48 87 : ba_ce_ma@hotmail.com

Copyright © 2007-09 Vattenbrynets kennel  -  Hemsidan skapad av Patrik Lindberg